Securitas årsredovisning 2007

Carrefour valde den mest professionella lösningen
På Carrefour i Rambouillet, några mil utanför Paris, liksom i stormarknader världen runt, stjäls dagligen varor för betydande belopp. Säkerhetspersonal är sedan länge en självklarhet, men Carrefours ledning ville höja ambitionen och tecknade kontrakt med Securitas som erbjuder väktare med speciell utbildning för detaljhandeln.
Carrefour i Rambouillet har en butiksyta om 11.950 kvadratmeter, vilket räknas som medelstort. Två miljoner kunder per år, 472 anställda, ett par tusen parkeringsplatser och en butiksgalleria utgör omfattningen av Securitas uppdrag i Rambouillet. Åtta väktare dagtid och två under natten löser uppgiften.
Carrefours centrala inköpsavdelning beslutar om innehåll och kvalitet på säkerhetstjänsten i kedjans varuhus. Valet av leverantör bestäms också centralt efter en upphandlingsprocedur. Priset var inte avgörande när Securitas vann upphandlingen i Rambouillet.
”Hittills har vi haft många små leverantörer som ibland inte svarar upp mot våra behov. De har inte väktare som uppfyller våra krav på utbildning”, säger Geoffroy Berger, ansvarig för Security and Safety i alla Carrefours stormarknader i Frankrike. ”Vi jämförde med konkurrenterna och fann att Securitas reagerade snabbare och är mer professionella. De har en nationell storlek i kombination med en lokal organisation och resurser nära kunden som gör att vi vet att vi kan få stöd vid behov. Väktarna rekryteras av Securitas lokalt nära våra varuhus och det är en fördel att de har lokal-kännedom.”
Securitas är idag Frankrikes mest anlitade privata säkerhetsföretag i detaljhandeln. 2.500 väktare anställda av Securitas är aktiva inom detaljhandeln och omsättningen för segmentet beräknas till 50 miljoner euro.
Väktarna i Rambouillet har olika specialisering: en del är särskilt utbildade för att upptäcka stölder och är posterade vid utgångar och kassor, andra patrullerar inne i varuhuset eller sköter videoövervakningen. En del av Securitas väktare är också utbildade i brandskydd och första hjälpen.
I hela varuhuset är kameror monterade i taket. Dessa är kopplade till en videocentral där en väktare från Securitas bevakar de skärmar där bilder från 125 kameror visas. I väktarens utbildning ingår att sköta videoutrustningen, att hantera bilder och vid behov spara sekvenser som senare kan utgöra bevis. Allt annat förstörs efter en kort tid.
Carrefours 218 stormarknader i Frankrike är i stort sett utformade på samma sätt. Det betyder att säkerhetsuppdraget är likartat från plats till plats. Carrefour och Securitas har tillsammans utvecklat ett typ-kontrakt, signerat på nationell nivå, som sedan tillämpas lokalt efter behov. Securitas anlitas för närvarande av fem varuhus.
”Erfarenheten av samarbetet med Securitas är god”, säger Geoffroy Berger. ”En fördel är att vi kommer att kunna mäta Securitas närvaro ekonomiskt genom nyckeltal som ger information om utvecklingen till exempel vad gäller stölder.”
”Vi jämförde med konkurrenterna och fann att Securitas reagerade snabbare och är mer professionella. De har en nationell storlek i kombination med en lokal organisation och resurser nära kunden som gör att vi vet att vi kan få stöd vid behov. Väktarna rekryteras lokalt och det är en fördel att de har lokalkännedom.”
Geoffroy Berger, ansvarig för Security and Safety, Carrefour, Frankrike.
En samlad lösning för boendes säkerhet
Alla så kallade gated communities (bevakade bostadsområden) kännetecknas av en gemensam sak. Där finns en grind och där finns någon som öppnar grinden och släpper in boende och besökare. Securitas i USA insåg att det fanns möjligheter att vidareutveckla denna tjänst och skapade en lösning som innehöll både den rätta tekniken och de rätta människorna.
Harbourage Place är en bostadsförening i Fort Lauderdale, Florida. Fastigheten som är belägen vid vattnet är 23 våningar hög med 44 lägenheter. Det är en exklusiv fastighet med boende som främst har detta som sitt andra eller tredje hem. Människor kommer och far året runt och vill känna sig trygga och veta att när de är borta en tid så är deras hem i säkra händer.
”Våra boende vill veta att omgivningen är trygg och att vi har säkerhetspersonal som övervakar byggnaden dygnet runt. De vill veta vem som kommer och går i fastigheten”, säger fastighetsförvaltaren Mark Benjamin. ”Tillsammans med Securitas arbetade vi fram en lösning som har inneburit en uppgradering av säkerhetslösningen, både för våra väktare och det system för passerkontroll som ingår.”
I USA är gated communities eller exklusiva bostadsföreningar vanligt förekommande och för dessa är säkerheten avgörande. Securitas har länge erbjudit enkla bevakningstjänster på timbasis till denna kundgrupp – enkla tjänster har inneburit en stationär väktare utan specialiserad utbildning eller andra verktyg för att utföra sitt uppdrag. Det fanns emellertid ett genomgående behov hos denna kundgrupp av en mer effektiv säkerhetstjänst. En specialiserad enhet i USA, Securitas Special Markets, undersökte behoven och potentialen och efter tolv månaders utvecklingsarbete hade man skaffat sig en solid kunskapsbas och en paketlösning för gated communities.
”Istället för att sälja väktartjänster per timme kan jag nu gå till en kund och säga: se vilket brett tjänsteutbud vi kan erbjuda, hur väl förberedda vi är! Vi har samlat vår expertkunskap för att se till att den kommer till nytta för er i er bransch”, säger Nicole McDargh, Vice
President, Special Markets, Securitas USA. Under utvecklingsprocessen blev det uppenbart att alla bevakade bostadsområden hade några gemensamma drag. Systemen för besöksmottagning var en av de kritiska faktorerna och här var servicenivån delvis beroende av vad kunden hade, eller inte hade, installerat. En del bevakade bostadsområden hade automatiserade processer, andra hade dataprogram och mjukvara, andra hade bara papper och penna, eller ingenting alls.
”Skillnaden nu är att vi har bättre kontroll över vad som sker och dessutom försvann en massa pappersarbete. All information genereras och lagras elektroniskt. Väktarna använder exempelvis en handdator med streckkod när de går sina rundor så vi kan enkelt följa deras rörelser och verifiera att de säkrat ett viss område eller utfört en speciell procedur”, säger Mark Benjamin.
Utöver förbättrad rapportering har systemet också medfört en påtaglig minskning av administrationen. ”Idag betalar vi en månads-avgift och vi vet från månad till månad att det är X antal dollar och jag vet att detta är vår månatliga budget framöver. Det gör livet enklare”, summerar Mark Benjamin.
Mest avgörande för gated communities är emellertid människorna. Med bättre rekryteringsprocesser, bättre utbildning och högre löner kan Securitas tillhandahålla väktare med högre kvalifikationer.
”Vi är samma företag men vi kommer in med nya väktare och ny teknik som verkligen förändrar allt i grunden. Det är fullständigt logiskt och helt rätt för oss att göra”, säger Nicole McDargh.
”Skillnaden nu är att vi har bättre kontroll och dessutom försvann en massa pappersarbete.”
Mark Benjamin, fastighetsförvaltare, Harbourage Place, Fort Lauderdale, Florida.
Carrefour valde den mest professionella lösningen
 
På Carrefour i Rambouillet, några mil utanför Paris, liksom i stormarknader världen runt, stjäls dagligen varor för betydande belopp. Säkerhetspersonal är sedan länge en självklarhet, men Carrefours ledning ville höja ambitionen och tecknade kontrakt med Securitas som erbjuder väktare med speciell utbildning för detaljhandeln.
 
Carrefour i Rambouillet har en butiksyta om 11.950 kvadratmeter, vilket räknas som medelstort. Två miljoner kunder per år, 472 anställda, ett par tusen parkeringsplatser och en butiksgalleria utgör omfattningen av Securitas uppdrag i Rambouillet. Åtta väktare dagtid och två under natten löser uppgiften.
 
Carrefours centrala inköpsavdelning beslutar om innehåll och kvalitet på säkerhetstjänsten i kedjans varuhus. Valet av leverantör bestäms också centralt efter en upphandlingsprocedur. Priset var inte avgörande när Securitas vann upphandlingen i Rambouillet.
 
”Hittills har vi haft många små leverantörer som ibland inte svarar upp mot våra behov. De har inte väktare som uppfyller våra krav på utbildning”, säger Geoffroy Berger, ansvarig för Security and Safety i alla Carrefours stormarknader i Frankrike. ”Vi jämförde med konkurrenterna och fann att Securitas reagerade snabbare och är mer professionella. De har en nationell storlek i kombination med en lokal organisation och resurser nära kunden som gör att vi vet att vi kan få stöd vid behov. Väktarna rekryteras av Securitas lokalt nära våra varuhus och det är en fördel att de har lokal-kännedom.”
 
Securitas är idag Frankrikes mest anlitade privata säkerhetsföretag i detaljhandeln. 2.500 väktare anställda av Securitas är aktiva inom detaljhandeln och omsättningen för segmentet beräknas till 50 miljoner euro.
 
Väktarna i Rambouillet har olika specialisering: en del är särskilt utbildade för att upptäcka stölder och är posterade vid utgångar och kassor, andra patrullerar inne i varuhuset eller sköter videoövervakningen. En del av Securitas väktare är också utbildade i brandskydd och första hjälpen.
 
I hela varuhuset är kameror monterade i taket. Dessa är kopplade till en videocentral där en väktare från Securitas bevakar de skärmar där bilder från 125 kameror visas. I väktarens utbildning ingår att sköta videoutrustningen, att hantera bilder och vid behov spara sekvenser som senare kan utgöra bevis. Allt annat förstörs efter en kort tid.
 
Carrefours 218 stormarknader i Frankrike är i stort sett utformade på samma sätt. Det betyder att säkerhetsuppdraget är likartat från plats till plats. Carrefour och Securitas har tillsammans utvecklat ett typ-kontrakt, signerat på nationell nivå, som sedan tillämpas lokalt efter behov. Securitas anlitas för närvarande av fem varuhus.
 
”Erfarenheten av samarbetet med Securitas är god”, säger Geoffroy Berger. ”En fördel är att vi kommer att kunna mäta Securitas närvaro ekonomiskt genom nyckeltal som ger information om utvecklingen till exempel vad gäller stölder.”

Sida 11

 
En samlad lösning för boendes säkerhet
 
Alla så kallade gated communities (bevakade bostadsområden) kännetecknas av en gemensam sak. Där finns en grind och där finns någon som öppnar grinden och släpper in boende och besökare. Securitas i USA insåg att det fanns möjligheter att vidareutveckla denna tjänst och skapade en lösning som innehöll både den rätta tekniken och de rätta människorna.
 
Harbourage Place är en bostadsförening i Fort Lauderdale, Florida. Fastigheten som är belägen vid vattnet är 23 våningar hög med 44 lägenheter. Det är en exklusiv fastighet med boende som främst har detta som sitt andra eller tredje hem. Människor kommer och far året runt och vill känna sig trygga och veta att när de är borta en tid så är deras hem i säkra händer.
 
”Våra boende vill veta att omgivningen är trygg och att vi har säkerhetspersonal som övervakar byggnaden dygnet runt. De vill veta vem som kommer och går i fastigheten”, säger fastighetsförvaltaren Mark Benjamin. ”Tillsammans med Securitas arbetade vi fram en lösning som har inneburit en uppgradering av säkerhetslösningen, både för våra väktare och det system för passerkontroll som ingår.”
 
I USA är gated communities eller exklusiva bostadsföreningar vanligt förekommande och för dessa är säkerheten avgörande. Securitas har länge erbjudit enkla bevakningstjänster på timbasis till denna kundgrupp – enkla tjänster har inneburit en stationär väktare utan specialiserad utbildning eller andra verktyg för att utföra sitt uppdrag. Det fanns emellertid ett genomgående behov hos denna kundgrupp av en mer effektiv säkerhetstjänst. En specialiserad enhet i USA, Securitas Special Markets, undersökte behoven och potentialen och efter tolv månaders utvecklingsarbete hade man skaffat sig en solid kunskapsbas och en paketlösning för gated communities.
 
”Istället för att sälja väktartjänster per timme kan jag nu gå till en kund och säga: se vilket brett tjänsteutbud vi kan erbjuda, hur väl förberedda vi är! Vi har samlat vår expertkunskap för att se till att den kommer till nytta för er i er bransch”, säger Nicole McDargh, Vice
 
President, Special Markets, Securitas USA. Under utvecklingsprocessen blev det uppenbart att alla bevakade bostadsområden hade några gemensamma drag. Systemen för besöksmottagning var en av de kritiska faktorerna och här var servicenivån delvis beroende av vad kunden hade, eller inte hade, installerat. En del bevakade bostadsområden hade automatiserade processer, andra hade dataprogram och mjukvara, andra hade bara papper och penna, eller ingenting alls.
 
”Skillnaden nu är att vi har bättre kontroll över vad som sker och dessutom försvann en massa pappersarbete. All information genereras och lagras elektroniskt. Väktarna använder exempelvis en handdator med streckkod när de går sina rundor så vi kan enkelt följa deras rörelser och verifiera att de säkrat ett viss område eller utfört en speciell procedur”, säger Mark Benjamin.
 
Utöver förbättrad rapportering har systemet också medfört en påtaglig minskning av administrationen. ”Idag betalar vi en månads-avgift och vi vet från månad till månad att det är X antal dollar och jag vet att detta är vår månatliga budget framöver. Det gör livet enklare”, summerar Mark Benjamin.
 
Mest avgörande för gated communities är emellertid människorna. Med bättre rekryteringsprocesser, bättre utbildning och högre löner kan Securitas tillhandahålla väktare med högre kvalifikationer.
”Vi är samma företag men vi kommer in med nya väktare och ny teknik som verkligen förändrar allt i grunden. Det är fullständigt logiskt och helt rätt för oss att göra”, säger Nicole McDargh.