Securitas årsredovisning 2007

Rapporteringsdatum
Securitas publicerar följande finansiella rapporter under 2008

Delårsrapporter 2008
Januari–mars 7 maj 2008
Januari–juni 7 augusti 2008
Januari–september 6 november 2008
Finansiell information
All finansiell information finns på svenska och engelska och kan beställas från:

Securitas AB
Investor Relations
Box 12307
SE-102 28 Stockholm
Telefon 010-470 30 00
Fax 010-470 31 22
e-post info@securitas.com
www.securitas.com
Finansanalytiker som följer Securitas
Företag Namn
ABG Securities Henrik Vikström/
  Jesper Wilgodt
ABN Amro Jeff Saul
CAI Cheuvreux Lars Norrby
Carnegie Fondkommission Mikael Löfdahl
Cazenove Robert Plant
Cenkos Andrew Brooke/
  David Greenall
Citigroup Edward Steele
Credit Suisse Karl Green
Danske Equities Peter Trigarszky
Deutsche Bank Tom Sykes
Enskilda Securities Stefan Andersson
Exane BNP Paribas Laurent Brunelle
Goldman Sachs International Andrew Grobler
Handelsbanken Capital Markets Lars Hallström
Jyske Bank Jesper Klitgaard Frederiksen
Kaupthing Henrik Fröjd
Merrill Lynch Andrew Ripper
Morgan Stanley David Hancock/
  Jessica Flounders
Standard&Poor’s Christian Lee
Swedbank Stefan Stjernholm
UBS Warburg Jaime Brandwood
Öhman Fondkommission Oscar Rundlöf
Årsstämma i Securitas AB (publ)
Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 17 april 2008, kl. 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8, Spegelsalens entré, till höger om huvudentrén. Registreringen av bolagsstämman börjar kl. 16.00.
Rätt till deltagande i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:
dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast per fredagen den 11 april 2008
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:
Securitas AB ”Årsstämma”
Box 47021,
100 74 Stockholm,
per telefon 010-470 31 30,
010-470 31 32
per fax 010-470 31 31
märkt ”Securitas Årsstämma”,
eller via bolagets hemsida www.securitas.com/agm2008,
senast fredagen den 11 april 2008.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer) adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för en juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 april och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
Produktion: Hallvarsson & Halvarsson i samarbete med Securitas AB. Tryck: Larsson Offsettryck AB. Foto: omslag, sid. 9, 24, 109 Lena Granefelt/agentmolly.com. Sid. 6, 7, 15, 17, 39, 41–44, 45 (vänster) 102-105 Mats Lundqvist. Sid. 10, 40 Mark Snell. Sid. 11, 38 Richard Schoenberg. Sid. 14 Peter Leenders. Sid. 18, Christina Sjögren. Sid. 45 (höger) Victor Brott, Fotojournalisten AB.
Rapporteringsdatum
Securitas publicerar följande finansiella rapporter under 2008

Delårsrapporter 2008
Januari–mars 7 maj 2008
Januari–juni 7 augusti 2008
Januari–september 6 november 2008
 
Finansiell information
All finansiell information finns på svenska och engelska och kan beställas från:

Securitas AB
Investor Relations
Box 12307
SE-102 28 Stockholm
Telefon 010-470 30 00
Fax 010-470 31 22
e-post info@securitas.com
www.securitas.com
 
Finansanalytiker som följer Securitas
Företag Namn
ABG Securities Henrik Vikström/
  Jesper Wilgodt
ABN Amro Jeff Saul
CAI Cheuvreux Lars Norrby
Carnegie Fondkommission Mikael Löfdahl
Cazenove Robert Plant
Cenkos Andrew Brooke/
  David Greenall
Citigroup Edward Steele
Credit Suisse Karl Green
Danske Equities Peter Trigarszky
Deutsche Bank Tom Sykes
Enskilda Securities Stefan Andersson
Exane BNP Paribas Laurent Brunelle
Goldman Sachs International Andrew Grobler
Handelsbanken Capital Markets Lars Hallström
Jyske Bank Jesper Klitgaard Frederiksen
Kaupthing Henrik Fröjd
Merrill Lynch Andrew Ripper
Morgan Stanley David Hancock/
  Jessica Flounders
Standard&Poor’s Christian Lee
Swedbank Stefan Stjernholm
UBS Warburg Jaime Brandwood
Öhman Fondkommission Oscar Rundlöf
 
Årsstämma i Securitas AB (publ)
Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 17 april 2008, kl. 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm, Södra Blasieholmshamnen 8, Spegelsalens entré, till höger om huvudentrén. Registreringen av bolagsstämman börjar kl. 16.00.
 
Rätt till deltagande i stämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:
dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast per fredagen den 11 april 2008
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress:
 
Securitas AB ”Årsstämma”
Box 47021,
100 74 Stockholm,
per telefon 010-470 31 30,
010-470 31 32
per fax 010-470 31 31
märkt ”Securitas Årsstämma”,
eller via bolagets hemsida www.securitas.com/agm2008,
senast fredagen den 11 april 2008.
 
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer) adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för en juridisk person ska inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som ska uppvisas vid inregistrering till stämman.
 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 11 april och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
 
Produktion: Hallvarsson & Halvarsson i samarbete med Securitas AB. Tryck: Larsson Offsettryck AB. Foto: omslag, sid. 9, 24, 109 Lena Granefelt/agentmolly.com. Sid. 6, 7, 15, 17, 39, 41–44, 45 (vänster) 102-105 Mats Lundqvist. Sid. 10, 40 Mark Snell. Sid. 11, 38 Richard Schoenberg. Sid. 14 Peter Leenders. Sid. 18, Christina Sjögren. Sid. 45 (höger) Victor Brott, Fotojournalisten AB.