Securitas årsredovisning 2007

Trygghet och säkerhet i Indien
I november 2007 gjorde Securitas entré på den indiska marknaden genom partnerskapet med landets fjärde största säkerhetsföretag, Walsons Services. Med ett starkt fotfäste i landet, i synnerhet bland tillväxtföretagen i den nya ekonomin, har bolaget nu ännu större förutsättningar att hålla jämna steg med kundernas tillväxt och behov.
Indien, världens näst snabbast växande ekonomi, har blivit de globala bolagens favorit-land när det gäller förvärv och kontraktering. De senaste fyra åren har BNP ökat med cirka nio procent årligen. Ökningen beror främst på branscher som finans, IT och infrastruktur, där tillväxttakten ligger avsevärt högre än i andra sektorer.
Ett typexempel på utvecklingen är samarbetet mellan världens näst största försäkrings-bolag, AIG (American International Group Inc.) och Tata Group, ett av Indiens största bolag. 2001, bara två år efter att försäkringsmarknaden privatiserats, bildade de tillsammans Tata AIG Life. Idag är bara 3–4 procent av Indiens befolkning försäkrad. Det betyder naturligtvis att det finns en enorm tillväxtpotential för företag som Tata AIG och de har lyckats tillvarata den. 2006 anlitade företaget Walsons Services för bevakningen av 85 kontor. I slutet av 2007 hade Tata AIG 250 kontor runt om i landet, och i slutet av 2008 kommer antalet kontor vara uppe i cirka 500.
”Eftersom vi är ett multinationellt företag, letade vi efter ett multinationellt säkerhetsföretag”, säger Suman Banerjee, Vice President of Facilities & Projects. ”Vid den tidpunkten var Walsons ett nationellt företag, men vi gillade deras ledning. Vårt resonemang byggde på att vi skulle få en garanterat hög professionell nivå på bevakningen om vi anlitade ett externt bolag, bland annat genom att de tillhandahåller den erforderliga arbetskraften, men även genom de övningar och inspektio-
ner de genomför. Dessutom räknar jag med att få råd då och då på vissa områden, till exempel i personalfrågor eller beträffande hur effektiviteten kan förbättras. Att anlita en stor inhemsk aktör garanterar dessutom snabbare väktarinsatser, något som ett mindre företag inte skulle kunna erbjuda.”
Suman Banerjee hävdar att en av de många utmaningarna för säkerhetsföretag i Indien idag är att hålla en konstant utbildnings-nivå, en fråga som även staten engagerat sig i. 2006 antogs Private Security Agencies Regulation Act (PSAR), en lag med bland annat krav på obligatorisk grundutbildning på 21 dagar för väktarna, en mycket uppskattad åtgärd för att höja standarden i branschen.
Mphasis, en annan av Walsons kunder, med huvudkontor i Indiens IT-centrum, Bangalore, instämmer med Suman Banerjee. ”Det är ett måste för säkerhetsföretagen att investera i utbildning och utbildningen måste skräddarsys för branschen”, säger K. Srinivas, Head of Supply Chain and Real Estate på Mphasis. Han förklarar att det är nödvändigt för den privata bevakningsbranschen att kunna leverera specialiserade säkerhetstjänster som motsvarar vilket ofta betyder att de är skräddarsydda för respektive bransch. Mphasis är en stor aktör inom teknologi- och BPO-tjänster (business process outsourcing). ”Vi har kundkontrakt som är mycket känsliga, med stränga krav, som till exempel drogtester och bakgrundsundersökningar, i tillägg till krav på övervakning och stationär bevakning”, förklarar Srinivas. ”Det är en tuff uppgift att
bevaka de här anläggningarna och det finns inte många etablerade aktörer på marknaden som har resurser att klara av det. Vi ställer höga krav på vår säkerhetsleverantör.”
Walsons levererar passersystem, system-underhåll, rondbevakning för säkerhet på arbetsplatsen samt utrymningsövningar till Mphasis. Passerkontrollen på anläggningarna är mycket sträng och väktarna har utbildats för de bevakningstjänster som motsvarar kraven hos ett flertal kunder.
Multinationella företag outsourcar en mängd arbetsuppgifter, exempelvis kundtjänst, försäkringshantering och IT-infrastruktur till specialiserade BPO-företag. Genpact India som tidigare ägdes av GE Capital – är specialiserat på backofficetjänster för försäkrings- och finanssektorn, bland annat skadereglering och förlikningar, medicinska bedömningar, affärsuppgörelser, beskattning och löner. ”Många tror att BPO bara handlar om callcenter-tjänster”, säger Vibhu Narayan, Vice President Infrastructure & Logistics, ”men vi ägnar oss inte åt telefonpassning. Det är faktiskt bara 15 procent av vår verksamhet som utgörs av callcentertjänster. Våra medarbetare är unga och välutbildade, de flesta har minst fil. kand-examen. Vi har bland annat 600 läkare på lönelistan inom försäkringssektorn och vi har jurister utbildade i USA, som erbjuder juridiska tjänster till flygbolag.”
Gemensamt för de flesta BPO-företag, oavsett om det rör sig om ett callcenter eller om ett företag som erbjuder ytterst sofistikerade backoffice-tjänster, är att man har öppet dygnet runt och har ett konstant behov av personal.
Det är inte brist på arbetskraft i Indien, men det kan vara svårt att hitta rätt människor med rätt utbildning. Företagen måste erbjuda medarbetarna många förmåner och tjänster för att kunna attrahera och behålla rätt människor. I Genpacts fall – och detsamma gäller många andra företag med liknande arbetstider – erbjuder företaget medarbetarna transport till och från arbetet. Detta är en komplicerad logistisk funktion som inte bara innebär en utmaning rent administrativt, utan även leder till behov av bevakning. Genpact behövde erbjuda väktareskort för att kunna garantera att de kvinnliga medarbetarna inte blev antastade eller attackerade sent på kvällen när de var den enda passageraren kvar i taxin.
”Vi prioriterar medarbetarnas trygghet och säkerhet, inte bara när de är på arbetsplatsen utan även på vägen till och från arbetet. Vi har sju arbetsplatser enbart i Delhi/Gurgaon-området och varje kväll transporterar 1000 taxi-bilar våra medarbetare till och från arbetet”, fortsätter Vibhu Narayan. ”Jag skulle säga att vi och Walsons är partners. Säkerhet är inte min huvudverksamhet - det är en specialiserad verksamhet, precis som allt som vi gör för våra kunder på Genpact. Vi började vårt samarbete med Walsons för åtta år sedan med sju väktare som bevakade en liten anläggning. Idag har vi cirka 500 väktare över hela landet. Jag upplever att väktarstaben är flexibel, för varje gång vi behöver uppgradera eller öka antalet talar jag bara med Walsons och de samarbetar både med mig och med vår personal.”
”Jag skulle säga att vi och Walsons är partners. Säkerhet är inte min huvudverksamhet – det är en specialiserad verksamhet, precis som allt som vi gör för våra kunder på Genpact.”
Vibhu Narayan, Vice President Infrastructure & Logistics, Genpact.
Trygghet och säkerhet i Indien
 
I november 2007 gjorde Securitas entré på den indiska marknaden genom partnerskapet med landets fjärde största säkerhetsföretag, Walsons Services. Med ett starkt fotfäste i landet, i synnerhet bland tillväxtföretagen i den nya ekonomin, har bolaget nu ännu större förutsättningar att hålla jämna steg med kundernas tillväxt och behov.
 
Indien, världens näst snabbast växande ekonomi, har blivit de globala bolagens favorit-land när det gäller förvärv och kontraktering. De senaste fyra åren har BNP ökat med cirka nio procent årligen. Ökningen beror främst på branscher som finans, IT och infrastruktur, där tillväxttakten ligger avsevärt högre än i andra sektorer.
 
Ett typexempel på utvecklingen är samarbetet mellan världens näst största försäkrings-bolag, AIG (American International Group Inc.) och Tata Group, ett av Indiens största bolag. 2001, bara två år efter att försäkringsmarknaden privatiserats, bildade de tillsammans Tata AIG Life. Idag är bara 3–4 procent av Indiens befolkning försäkrad. Det betyder naturligtvis att det finns en enorm tillväxtpotential för företag som Tata AIG och de har lyckats tillvarata den. 2006 anlitade företaget Walsons Services för bevakningen av 85 kontor. I slutet av 2007 hade Tata AIG 250 kontor runt om i landet, och i slutet av 2008 kommer antalet kontor vara uppe i cirka 500.
 
”Eftersom vi är ett multinationellt företag, letade vi efter ett multinationellt säkerhetsföretag”, säger Suman Banerjee, Vice President of Facilities & Projects. ”Vid den tidpunkten var Walsons ett nationellt företag, men vi gillade deras ledning. Vårt resonemang byggde på att vi skulle få en garanterat hög professionell nivå på bevakningen om vi anlitade ett externt bolag, bland annat genom att de tillhandahåller den erforderliga arbetskraften, men även genom de övningar och inspektio-
 
ner de genomför. Dessutom räknar jag med att få råd då och då på vissa områden, till exempel i personalfrågor eller beträffande hur effektiviteten kan förbättras. Att anlita en stor inhemsk aktör garanterar dessutom snabbare väktarinsatser, något som ett mindre företag inte skulle kunna erbjuda.”
 
Suman Banerjee hävdar att en av de många utmaningarna för säkerhetsföretag i Indien idag är att hålla en konstant utbildnings-nivå, en fråga som även staten engagerat sig i. 2006 antogs Private Security Agencies Regulation Act (PSAR), en lag med bland annat krav på obligatorisk grundutbildning på 21 dagar för väktarna, en mycket uppskattad åtgärd för att höja standarden i branschen.
 
Mphasis, en annan av Walsons kunder, med huvudkontor i Indiens IT-centrum, Bangalore, instämmer med Suman Banerjee. ”Det är ett måste för säkerhetsföretagen att investera i utbildning och utbildningen måste skräddarsys för branschen”, säger K. Srinivas, Head of Supply Chain and Real Estate på Mphasis. Han förklarar att det är nödvändigt för den privata bevakningsbranschen att kunna leverera specialiserade säkerhetstjänster som motsvarar vilket ofta betyder att de är skräddarsydda för respektive bransch. Mphasis är en stor aktör inom teknologi- och BPO-tjänster (business process outsourcing). ”Vi har kundkontrakt som är mycket känsliga, med stränga krav, som till exempel drogtester och bakgrundsundersökningar, i tillägg till krav på övervakning och stationär bevakning”, förklarar Srinivas. ”Det är en tuff uppgift att

Sida 19

 
bevaka de här anläggningarna och det finns inte många etablerade aktörer på marknaden som har resurser att klara av det. Vi ställer höga krav på vår säkerhetsleverantör.”
 
Walsons levererar passersystem, system-underhåll, rondbevakning för säkerhet på arbetsplatsen samt utrymningsövningar till Mphasis. Passerkontrollen på anläggningarna är mycket sträng och väktarna har utbildats för de bevakningstjänster som motsvarar kraven hos ett flertal kunder.
 
Multinationella företag outsourcar en mängd arbetsuppgifter, exempelvis kundtjänst, försäkringshantering och IT-infrastruktur till specialiserade BPO-företag. Genpact India som tidigare ägdes av GE Capital – är specialiserat på backofficetjänster för försäkrings- och finanssektorn, bland annat skadereglering och förlikningar, medicinska bedömningar, affärsuppgörelser, beskattning och löner. ”Många tror att BPO bara handlar om callcenter-tjänster”, säger Vibhu Narayan, Vice President Infrastructure & Logistics, ”men vi ägnar oss inte åt telefonpassning. Det är faktiskt bara 15 procent av vår verksamhet som utgörs av callcentertjänster. Våra medarbetare är unga och välutbildade, de flesta har minst fil. kand-examen. Vi har bland annat 600 läkare på lönelistan inom försäkringssektorn och vi har jurister utbildade i USA, som erbjuder juridiska tjänster till flygbolag.”
 
Gemensamt för de flesta BPO-företag, oavsett om det rör sig om ett callcenter eller om ett företag som erbjuder ytterst sofistikerade backoffice-tjänster, är att man har öppet dygnet runt och har ett konstant behov av personal.
 
Det är inte brist på arbetskraft i Indien, men det kan vara svårt att hitta rätt människor med rätt utbildning. Företagen måste erbjuda medarbetarna många förmåner och tjänster för att kunna attrahera och behålla rätt människor. I Genpacts fall – och detsamma gäller många andra företag med liknande arbetstider – erbjuder företaget medarbetarna transport till och från arbetet. Detta är en komplicerad logistisk funktion som inte bara innebär en utmaning rent administrativt, utan även leder till behov av bevakning. Genpact behövde erbjuda väktareskort för att kunna garantera att de kvinnliga medarbetarna inte blev antastade eller attackerade sent på kvällen när de var den enda passageraren kvar i taxin.
 
”Vi prioriterar medarbetarnas trygghet och säkerhet, inte bara när de är på arbetsplatsen utan även på vägen till och från arbetet. Vi har sju arbetsplatser enbart i Delhi/Gurgaon-området och varje kväll transporterar 1000 taxi-bilar våra medarbetare till och från arbetet”, fortsätter Vibhu Narayan. ”Jag skulle säga att vi och Walsons är partners. Säkerhet är inte min huvudverksamhet - det är en specialiserad verksamhet, precis som allt som vi gör för våra kunder på Genpact. Vi började vårt samarbete med Walsons för åtta år sedan med sju väktare som bevakade en liten anläggning. Idag har vi cirka 500 väktare över hela landet. Jag upplever att väktarstaben är flexibel, för varje gång vi behöver uppgradera eller öka antalet talar jag bara med Walsons och de samarbetar både med mig och med vår personal.”