Securitas årsredovisning 2007

Med fokus på säkerhet
Securitas säkerhetstjänster är till för att skydda våra hem, arbetsplatser och samhället i stort. Våra viktigaste tjänster är specialiserade bevakningstjänster, mobila tjänster, övervakningstjänster, konsult- och utrednings-tjänster samt värdehantering. Konsult- och utredningstjänsterna bedrivs inom det helägda dotterbolaget Pinkerton, medan värdehanteringstjänsterna tillhandahålls genom det likaledes helägda dotterbolaget Loomis.
Specialiserad bevakning
Securitas erbjuder specialiserad bevakning i 30 länder och levererar lösningar till en mängd olika branscher, bland annat finansiella sektorn, detaljhandeln, energisektorn, hälso- och sjukvård, flygsektorn, den offentliga sektorn och evenemangsbranschen. Tjänsterna är anpassade till respektive plats och situation och skräddarsys efter kundens behov och krav.
I en säkerhetslösning ingår alltid väktare kombinerat med några eller samtliga av följande komponenter:
  • Elektroniska system: larm, passersystem och övervakningskameror.
  • Skalskydd: staket, spärrar och grindar. Mjukvara: rapporterings- och kommunikationssystem, loggar och verifieringssystem.
I väktartjänsterna ingår allt från rondbevakning, tillträdesskydd, brandskydd, receptionist/portvakt, övervakning och utryckning till kompletta säkerhetslösningar. I USA erbjuder Securitas säkerhetslösningar till kunder i specifika branscher/kundsegment, så som fordonsindustrin, skyskrapor, petrokemisk industri, hamnar och bevakade bostadsområden. För rikstäckande kunder erbjuds specialist-kompetens inom branscher såsom IT, telekom och detaljhandeln. I Europa finns det specialiserade enheter som erbjuder skräddarsydda tjänster för sektorer som detaljhandeln och hamnar. Dessutom finns en specialiserad organisation som erbjuder flygsäkerhetstjänster till flygplatser, flygbolag och flygplatsrelaterad verksamhet, bland annat säkerhetskontroll av passagerare och bagage, godssäkerhet, dokumentkontroll samt bevakning och genom-sökning av flygplan.
Mobila tjänster
Securitas mobila tjänster är ett kostnads-effektivt alternativ för mindre och medelstora företag som behöver säkerhet dygnet runt, men till en lägre kostnad än en stationär lösning. En väktare tar normalt hand om 20–30 kunder inom ett begränsat geografiskt område där han eller hon utför regelbunden yttre och inre rondbevakning, ingriper vid larm och öppnar och stänger företagets lokaler. Genom sin närvaro i området fungerar väktarna som en brottsavskräckande faktor och är nära till hands för att rycka ut om larmet går. I storstadsområden ingår även citybevakning och speciella enheter som rycker ut vid larm.
Övervakningstjänster
Under varumärket Alert Services erbjuder Securitas övervakningstjänster till företag, bostäder och privatpersoner. Tjänsterna omfattar larmövervakning, verifiering och utryckning vid larm. Alert Services erbjuder även spårning av rörliga föremål som till exempel bilar och lastbilar med hjälp av den senaste GPS- och mobiltelefontekniken.
Konsult- och utredningstjänster
Det helägda dotterbolaget Pinkerton Consulting & Investigations erbjuder en mängd specialtjänster såsom due diligence, bakgrundskontroller, säkerhetsutvärderingar, varumärkesskydd, skydd av immateriella värden, personskydd för företagsledare, utredningar, webbövervakning, datarekonstruktion, social revision, sökning av elektroniska dokument och IT-säkerhet.
Värdehanteringstjänster
Securitas värdehanteringsdivision, Loomis, erbjuder ett antal värdehanteringstjänster till banker, butiker och företag. Transporterna riktar sig främst till banker och butiker och består i huvudsak av hämtning och leverans av kontanter till banker, butiker, bankomater och Loomis uppräkningscentraler. I uppräknings-centralerna görs registrering, avstämning och redovisning av insättningarna direkt till kunderna med hjälp av moderna kontanthanteringssystem. Insättningar till kundernas konton görs via clearingsystem i samarbete med bankerna.
Loomis erbjuder även teknisk service till bankomater, bland annat påfyllning, avstämning, kvalitetssortering av sedlar, reparationer och teknisk service. På vissa marknader erbjuds även speciallösningar som kan omfatta bankfack, återvinning av kontanter och mynt, centraliserade serviceboxar eller onlinetjänster för att ombesörja ompackning och leverans av kontanter.
Med fokus på säkerhet
 
Securitas säkerhetstjänster är till för att skydda våra hem, arbetsplatser och samhället i stort. Våra viktigaste tjänster är specialiserade bevakningstjänster, mobila tjänster, övervakningstjänster, konsult- och utrednings-tjänster samt värdehantering. Konsult- och utredningstjänsterna bedrivs inom det helägda dotterbolaget Pinkerton, medan värdehanteringstjänsterna tillhandahålls genom det likaledes helägda dotterbolaget Loomis.
 
Specialiserad bevakning
Securitas erbjuder specialiserad bevakning i 30 länder och levererar lösningar till en mängd olika branscher, bland annat finansiella sektorn, detaljhandeln, energisektorn, hälso- och sjukvård, flygsektorn, den offentliga sektorn och evenemangsbranschen. Tjänsterna är anpassade till respektive plats och situation och skräddarsys efter kundens behov och krav.
 
I en säkerhetslösning ingår alltid väktare kombinerat med några eller samtliga av följande komponenter:
  • Elektroniska system: larm, passersystem och övervakningskameror.
  • Skalskydd: staket, spärrar och grindar. Mjukvara: rapporterings- och kommunikationssystem, loggar och verifieringssystem.
 
I väktartjänsterna ingår allt från rondbevakning, tillträdesskydd, brandskydd, receptionist/portvakt, övervakning och utryckning till kompletta säkerhetslösningar. I USA erbjuder Securitas säkerhetslösningar till kunder i specifika branscher/kundsegment, så som fordonsindustrin, skyskrapor, petrokemisk industri, hamnar och bevakade bostadsområden. För rikstäckande kunder erbjuds specialist-kompetens inom branscher såsom IT, telekom och detaljhandeln. I Europa finns det specialiserade enheter som erbjuder skräddarsydda tjänster för sektorer som detaljhandeln och hamnar. Dessutom finns en specialiserad organisation som erbjuder flygsäkerhetstjänster till flygplatser, flygbolag och flygplatsrelaterad verksamhet, bland annat säkerhetskontroll av passagerare och bagage, godssäkerhet, dokumentkontroll samt bevakning och genom-sökning av flygplan.
 
Mobila tjänster
Securitas mobila tjänster är ett kostnads-effektivt alternativ för mindre och medelstora företag som behöver säkerhet dygnet runt, men till en lägre kostnad än en stationär lösning. En väktare tar normalt hand om 20–30 kunder inom ett begränsat geografiskt område där han eller hon utför regelbunden yttre och inre rondbevakning, ingriper vid larm och öppnar och stänger företagets lokaler. Genom sin närvaro i området fungerar väktarna som en brottsavskräckande faktor och är nära till hands för att rycka ut om larmet går. I storstadsområden ingår även citybevakning och speciella enheter som rycker ut vid larm.
 
Övervakningstjänster
Under varumärket Alert Services erbjuder Securitas övervakningstjänster till företag, bostäder och privatpersoner. Tjänsterna omfattar larmövervakning, verifiering och utryckning vid larm. Alert Services erbjuder även spårning av rörliga föremål som till exempel bilar och lastbilar med hjälp av den senaste GPS- och mobiltelefontekniken.
 
Konsult- och utredningstjänster
Det helägda dotterbolaget Pinkerton Consulting & Investigations erbjuder en mängd specialtjänster såsom due diligence, bakgrundskontroller, säkerhetsutvärderingar, varumärkesskydd, skydd av immateriella värden, personskydd för företagsledare, utredningar, webbövervakning, datarekonstruktion, social revision, sökning av elektroniska dokument och IT-säkerhet.
 
Värdehanteringstjänster
Securitas värdehanteringsdivision, Loomis, erbjuder ett antal värdehanteringstjänster till banker, butiker och företag. Transporterna riktar sig främst till banker och butiker och består i huvudsak av hämtning och leverans av kontanter till banker, butiker, bankomater och Loomis uppräkningscentraler. I uppräknings-centralerna görs registrering, avstämning och redovisning av insättningarna direkt till kunderna med hjälp av moderna kontanthanteringssystem. Insättningar till kundernas konton görs via clearingsystem i samarbete med bankerna.
 
Loomis erbjuder även teknisk service till bankomater, bland annat påfyllning, avstämning, kvalitetssortering av sedlar, reparationer och teknisk service. På vissa marknader erbjuds även speciallösningar som kan omfatta bankfack, återvinning av kontanter och mynt, centraliserade serviceboxar eller onlinetjänster för att ombesörja ompackning och leverans av kontanter.