Securitas årsredovisning 2007

Innehåll
Inledning 3   Om Securitas
  5   2007 i sammandrag
Koncernen 6   VD-ord
  8   Våra tjänster
  10   Kundcase handeln
  11   Kundcase bevakade bostadsområden
  12   Marknad
  14   Kundcase bilhandeln
  15   Kundcase track and trace
  16   Våra medarbetare
  18   Kundcase nya marknader
  20   Aktien, aktieägare och utdelning
  22   Operativa risker i verksamheten
  25   Finansiell styrning och finansiella mål
  29   Finansiell femårsöversikt
Ekonomisk information och inbjudan till årsstämman
Årsredovisning     Förvaltningsberättelse
  30   Ekonomisk översikt
  38   Security Services North America
  40   Security Services Europe
  42   Mobile and Monitoring
  44   Loomis
       
      Finansiella rapporter
  46   Koncernens finansiella rapporter
  51   Koncernens noter och kommentarer
  82   Moderbolagets finansiella rapporter
  86   Moderbolagets noter och kommentarer
  91   Revisionsberättelse
       
Bolagsstyrning 92   Styrelsens rapport om bolagsstyrning och intern kontroll
  102   Styrelse och revisorer
  104   Koncernledning
Företagsfakta 106   Kvartalsdata
  108
En kunskapsledare inom säkerhetslösningar
Vår verksamhet handlar om säkerhet. Genom att fokusera på lösningar som är anpassade till den enskilda kundens behov har vi lyckats skapa stadig tillväxt och lönsamhet på alla våra marknader. Grunden till framgångarna, och en hörnsten i vår företagsfilosofi, är kunskap. Securitas långsiktiga strategi med kontinuerlig benchmarking, erfarenhetsutbyte, kunskap om våra kunder och deras behov och skräddarsydda utbildningsprogram på samtliga nivåer i organisationen, har gett oss en gedigen branschkännedom.
Securitas har kunder i en mängd olika branscher och segment. Bland våra kunder finns myndigheter, flygplatser, transportföretag, kontorsbyggnader, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustrier, gruvor, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Eftersom kunderna varierar i storlek – från kvartersbutiker till mångmiljardföretag – är säkerhetslösningarna lika mångfacetterade som antalet uppdrag.
För att klara utmaningen att leverera skräddarsydda lösningar till en så sammansatt kundbas, har Securitas en platt och decentraliserad organisation som stöds av en vertikal struktur för kundsegment, där detta är ekonomiskt fördelaktigt. För vissa av dessa kundsegment, till exempel petrokemisk industri, allmänna transportmedel eller finansbranschen finns specialenheter som tillhandahåller branschspecifika tjänster.
Vår kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är specialiserad bevakning, mobila tjänster och övervakning. Dessutom erbjuder Securitas konsulttjänster och säkerhetsutredningar genom Pinkerton och värdehanteringstjänster genom Loomis. Båda är helägda dotterföretag. Idag finns Securitas i mer än 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien, och har över 250.000 medarbetare. Koncernens marknadsandel av den globala kontrakterade säkerhetsmarknaden är cirka 12 procent.
Divisionerna är: Security Services North America, Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Loomis.
  • Securitas
Innehåll
 
Inledning 3   Om Securitas
  5   2007 i sammandrag
Koncernen 6   VD-ord
  8   Våra tjänster
  10   Kundcase handeln
  11   Kundcase bevakade bostadsområden
  12   Marknad
  14   Kundcase bilhandeln
  15   Kundcase track and trace
  16   Våra medarbetare
  18   Kundcase nya marknader
  20   Aktien, aktieägare och utdelning
  22   Operativa risker i verksamheten
  25   Finansiell styrning och finansiella mål
  29   Finansiell femårsöversikt
 
Ekonomisk information och inbjudan till årsstämman
Årsredovisning     Förvaltningsberättelse
  30   Ekonomisk översikt
  38   Security Services North America
  40   Security Services Europe
  42   Mobile and Monitoring
  44   Loomis
       
      Finansiella rapporter
  46   Koncernens finansiella rapporter
  51   Koncernens noter och kommentarer
  82   Moderbolagets finansiella rapporter
  86   Moderbolagets noter och kommentarer
  91   Revisionsberättelse
       
Bolagsstyrning 92   Styrelsens rapport om bolagsstyrning och intern kontroll
  102   Styrelse och revisorer
  104   Koncernledning
Företagsfakta 106   Kvartalsdata
  108

Sida 3

 
En kunskapsledare inom säkerhetslösningar
 
Vår verksamhet handlar om säkerhet. Genom att fokusera på lösningar som är anpassade till den enskilda kundens behov har vi lyckats skapa stadig tillväxt och lönsamhet på alla våra marknader. Grunden till framgångarna, och en hörnsten i vår företagsfilosofi, är kunskap. Securitas långsiktiga strategi med kontinuerlig benchmarking, erfarenhetsutbyte, kunskap om våra kunder och deras behov och skräddarsydda utbildningsprogram på samtliga nivåer i organisationen, har gett oss en gedigen branschkännedom.
 
Securitas har kunder i en mängd olika branscher och segment. Bland våra kunder finns myndigheter, flygplatser, transportföretag, kontorsbyggnader, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustrier, gruvor, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Eftersom kunderna varierar i storlek – från kvartersbutiker till mångmiljardföretag – är säkerhetslösningarna lika mångfacetterade som antalet uppdrag.
 
För att klara utmaningen att leverera skräddarsydda lösningar till en så sammansatt kundbas, har Securitas en platt och decentraliserad organisation som stöds av en vertikal struktur för kundsegment, där detta är ekonomiskt fördelaktigt. För vissa av dessa kundsegment, till exempel petrokemisk industri, allmänna transportmedel eller finansbranschen finns specialenheter som tillhandahåller branschspecifika tjänster.
 
Vår kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är specialiserad bevakning, mobila tjänster och övervakning. Dessutom erbjuder Securitas konsulttjänster och säkerhetsutredningar genom Pinkerton och värdehanteringstjänster genom Loomis. Båda är helägda dotterföretag. Idag finns Securitas i mer än 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien, och har över 250.000 medarbetare. Koncernens marknadsandel av den globala kontrakterade säkerhetsmarknaden är cirka 12 procent.
 
Divisionerna är: Security Services North America, Security Services Europe, Mobile and Monitoring och Loomis.