Securitas årsredovisning 2007

Styrelse
Melker Schörling (ordförande) f 1947
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1987 och styrelseordförande sedan 1993.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MSAB, AarhusKarlshamn AB, Hexagon AB och Securitas Systems AB. Vice styrelseordförande i Assa Abloy AB. Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Tidigare: VD och koncernchef Securitas AB 1987–1992, VD och koncernchef Skanska AB 1993–1997.
Aktier i Securitas: 4.500.000 A-aktier, 12.701.500 B-aktier genom Melker Schörling AB.
Gustaf Douglas (vice ordförande) f 1938 Styrelseordförande i Securitas AB 1985–1992 och vice styrelseordförande sedan 1993.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Assa Abloy AB, Investment AB Latour och SäkI AB. Styrelseledamot i Securitas Direct AB, Stiftelsen Svenska Dagbladet och Moderata Samlingspartiet.
Huvudsaklig utbildning: MBA Harvard 1964 med särskild utmärkelse.
Tidigare: VD Dagens Nyheter AB 1973–1980. Därefter egen företagare. Äger med familj Förvaltnings AB Wasatornet. Huvudägare i Investment AB Latour och SäkI AB.
Aktier i Securitas: Genom Investment AB Latour 4.000.000 A-aktier och 23.090.000 B-aktier, genom SäkI AB 8.642.600 A-aktier och 4.000.000 B-aktier, genom Förvaltnings AB Wasatornet 2.000.000 B-aktier och genom Karpalunds Ångbryggeriaktiebolag 500.000 B-aktier.
Alf Göransson f 1957 Styrelseledamot i Securitas sedan 2007. VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas-koncernen sedan 5 mars 2007.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola, LTH, styrelseledamot i Axel Johnson Inc., USA
Huvudsaklig utbildning: Internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.
Tidigare: Koncernchef NCC AB 2001–2007, Koncernchef Svedala Industri AB 2000–2001, affärsområdeschef Cardo Rail 1998–2000, VD i Swedish Rail Systems AB, Scancem Group 1993–1998.
Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.
Carl Douglas f 1965 Suppleant i Securitas AB sedan 1992. Styrelseledamot sedan 1999. Egen företagare.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Securitas Systems AB, Swegon AB, och SäkI AB.
Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen.
Tidigare: Egen företagare.
Aktier i Securitas: 100.000 B-aktier.
Marie Ehrling f 1955 Styrelseledamot i Securitas sedan 2006.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordea AB, Oriflame Cosmetic SA, HomeMaid AB, Safegate AB, CASL vid Handelshögskolan i Stockholm och World Childhood Foundation.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Tidigare: VD Telia Sonera Sverige 2003–2006, vice koncernchef för SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS, informationssekreterare vid finans-departementet och vid utbildningsdepartementet samt finansanalytiker hos Fjärde AP-fonden.
Aktier i Securitas: 4.000 B-aktier.
Annika Falkengren f 1962 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2003. VD och koncernchef i SEB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ruter Ram, IMD Foundation och Mentor.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Tidigare: Ett flertal ledande befattningar inom SEB.
Aktier i Securitas: 7.500 B-aktier.
Stuart E. Graham f 1946 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. VD och koncernchef i Skanska AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB.
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie kandidatexamen.
Tidigare: Ett flertal ledande befattningar inom byggnadsindustrin, varav 17 år inom Skanska.
Aktier i Securitas: 5.000 B-aktier.
Samtliga upplysningar avser innehav per den 31 december 2007. För ytterligare information om styrelseledamöters oberoende se avsnittet Styrelsen på sidan 93. För information om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare se not 8 på sidan 61.
Sofia Schörling Högberg f 1978 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Varumärkeskonsult på Essen International AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i MSAB.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Aktier i Securitas: 2.400 B-aktier.
Berthold Lindqvist f 1938 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1994. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Munters AB, styrelseledamot i Cardo AB, Trelleborg AB och JM AB.
Huvudsaklig utbildning: Ing. Med. Dr.hc
Tidigare: Vice VD Wilhelm Sonesson AB 1983–1984, VD och koncernchef Gambro 1984–1998.
Aktier i Securitas: 10.000 B-aktier.
Fredrik Palmstierna f 1946 Styrelseledamot i Securitas sedan 1985. VD i SäkI AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SäkI AB, Investment AB Latour, AB Fagerhult, Hultafors AB, Nobia AB och Academic Work AB.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, MBA.
Tidigare: VD i SäkI AB sedan 1997.
Aktier i Securitas: 17.200 B-aktier.
Arbetstagarrepresentanter
Susanne Bergman Israelsson f 1958 Styrelseledamot i Securitas sedan 2004. Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet avd. 19, Norra Mälardalen. Väktare på Securitas Sverige AB.
Aktier i Securitas: 0.
Björn Drewa f 1946 Ordinarie styrelseledamot i Securitas AB sedan september 2006. Suppleant i Securitas AB sedan 1996. Arbetstagarrepresentant, Unionen-klubben i Stockholm. Funktionsansvarig ingenjör i Securitas.
Aktier i Securitas: 0.
Gunnar Larsson f 1959 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Suppleant i Securitas AB sedan 2002. Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg.
Aktier i Securitas: 0.
Suppleanter
Joakim Hellmouth f 1966 Suppleant i Securitas AB sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, Svenska Transportarbetareförbundet.
Aktier i Securitas: 0.
Åse Hjelm f 1962 Suppleant I Securitas AB sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, Unionen. Aktier I Securitas: 120 B-aktier.
Revisorer
Göran Tidström f 1946 Huvudansvarig auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 1999.
Övriga revisionsuppdrag: TeliaSonera, Trelleborg, Volvo, Meda och Studsvik.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), styrelseledamot i IFAC (International Federation of Accountants), ledamot i Näringslivets Börskommitté.
Lennart Danielsson f 1959 Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Revisor i Securitas AB sedan 2006.
Övriga revisionsuppdrag: Indutrade, Dometic och Nordic Capital.
Samtliga upplysningar avser innehav per den 31 december 2007. För ytterligare information om styrelseledamöters oberoende se avsnittet Styrelsen på sidan 93. För information om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare se not 8 på sidan 61.
 
Styrelse
Melker Schörling (ordförande) f 1947
Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1987 och styrelseordförande sedan 1993.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i MSAB, AarhusKarlshamn AB, Hexagon AB och Securitas Systems AB. Vice styrelseordförande i Assa Abloy AB. Styrelseledamot i Hennes & Mauritz AB.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Tidigare: VD och koncernchef Securitas AB 1987–1992, VD och koncernchef Skanska AB 1993–1997.
Aktier i Securitas: 4.500.000 A-aktier, 12.701.500 B-aktier genom Melker Schörling AB.
 
 
Gustaf Douglas (vice ordförande) f 1938 Styrelseordförande i Securitas AB 1985–1992 och vice styrelseordförande sedan 1993.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Assa Abloy AB, Investment AB Latour och SäkI AB. Styrelseledamot i Securitas Direct AB, Stiftelsen Svenska Dagbladet och Moderata Samlingspartiet.
Huvudsaklig utbildning: MBA Harvard 1964 med särskild utmärkelse.
Tidigare: VD Dagens Nyheter AB 1973–1980. Därefter egen företagare. Äger med familj Förvaltnings AB Wasatornet. Huvudägare i Investment AB Latour och SäkI AB.
Aktier i Securitas: Genom Investment AB Latour 4.000.000 A-aktier och 23.090.000 B-aktier, genom SäkI AB 8.642.600 A-aktier och 4.000.000 B-aktier, genom Förvaltnings AB Wasatornet 2.000.000 B-aktier och genom Karpalunds Ångbryggeriaktiebolag 500.000 B-aktier.
 
 
Alf Göransson f 1957 Styrelseledamot i Securitas sedan 2007. VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas-koncernen sedan 5 mars 2007.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola, LTH, styrelseledamot i Axel Johnson Inc., USA
Huvudsaklig utbildning: Internationell civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg.
Tidigare: Koncernchef NCC AB 2001–2007, Koncernchef Svedala Industri AB 2000–2001, affärsområdeschef Cardo Rail 1998–2000, VD i Swedish Rail Systems AB, Scancem Group 1993–1998.
Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.
 
 
Carl Douglas f 1965 Suppleant i Securitas AB sedan 1992. Styrelseledamot sedan 1999. Egen företagare.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Securitas Systems AB, Swegon AB, och SäkI AB.
Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen.
Tidigare: Egen företagare.
Aktier i Securitas: 100.000 B-aktier.
 
 
Marie Ehrling f 1955 Styrelseledamot i Securitas sedan 2006.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nordea AB, Oriflame Cosmetic SA, HomeMaid AB, Safegate AB, CASL vid Handelshögskolan i Stockholm och World Childhood Foundation.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Tidigare: VD Telia Sonera Sverige 2003–2006, vice koncernchef för SAS AB, ansvarig för SAS Airlines och andra ledande befattningar inom SAS, informationssekreterare vid finans-departementet och vid utbildningsdepartementet samt finansanalytiker hos Fjärde AP-fonden.
Aktier i Securitas: 4.000 B-aktier.
 
 
Annika Falkengren f 1962 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2003. VD och koncernchef i SEB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ruter Ram, IMD Foundation och Mentor.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Tidigare: Ett flertal ledande befattningar inom SEB.
Aktier i Securitas: 7.500 B-aktier.
 
 
Stuart E. Graham f 1946 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. VD och koncernchef i Skanska AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB.
Huvudsaklig utbildning: Ekonomie kandidatexamen.
Tidigare: Ett flertal ledande befattningar inom byggnadsindustrin, varav 17 år inom Skanska.
Aktier i Securitas: 5.000 B-aktier.
 
Samtliga upplysningar avser innehav per den 31 december 2007. För ytterligare information om styrelseledamöters oberoende se avsnittet Styrelsen på sidan 93. För information om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare se not 8 på sidan 61.

Sida 103

 
 
Sofia Schörling Högberg f 1978 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Varumärkeskonsult på Essen International AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i MSAB.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Aktier i Securitas: 2.400 B-aktier.
 
 
Berthold Lindqvist f 1938 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 1994. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Munters AB, styrelseledamot i Cardo AB, Trelleborg AB och JM AB.
Huvudsaklig utbildning: Ing. Med. Dr.hc
Tidigare: Vice VD Wilhelm Sonesson AB 1983–1984, VD och koncernchef Gambro 1984–1998.
Aktier i Securitas: 10.000 B-aktier.
 
 
Fredrik Palmstierna f 1946 Styrelseledamot i Securitas sedan 1985. VD i SäkI AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SäkI AB, Investment AB Latour, AB Fagerhult, Hultafors AB, Nobia AB och Academic Work AB.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, MBA.
Tidigare: VD i SäkI AB sedan 1997.
Aktier i Securitas: 17.200 B-aktier.
 
 
Arbetstagarrepresentanter
Susanne Bergman Israelsson f 1958 Styrelseledamot i Securitas sedan 2004. Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundet avd. 19, Norra Mälardalen. Väktare på Securitas Sverige AB.
Aktier i Securitas: 0.
 
 
Björn Drewa f 1946 Ordinarie styrelseledamot i Securitas AB sedan september 2006. Suppleant i Securitas AB sedan 1996. Arbetstagarrepresentant, Unionen-klubben i Stockholm. Funktionsansvarig ingenjör i Securitas.
Aktier i Securitas: 0.
 
 
Gunnar Larsson f 1959 Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Suppleant i Securitas AB sedan 2002. Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning i Göteborg.
Aktier i Securitas: 0.
 
Suppleanter
Joakim Hellmouth f 1966 Suppleant i Securitas AB sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, Svenska Transportarbetareförbundet.
Aktier i Securitas: 0.
 
Åse Hjelm f 1962 Suppleant I Securitas AB sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, Unionen. Aktier I Securitas: 120 B-aktier.
 
Revisorer
Göran Tidström f 1946 Huvudansvarig auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor i Securitas AB sedan 1999.
Övriga revisionsuppdrag: TeliaSonera, Trelleborg, Volvo, Meda och Studsvik.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), styrelseledamot i IFAC (International Federation of Accountants), ledamot i Näringslivets Börskommitté.
 
Lennart Danielsson f 1959 Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB. Revisor i Securitas AB sedan 2006.
Övriga revisionsuppdrag: Indutrade, Dometic och Nordic Capital.
 
Samtliga upplysningar avser innehav per den 31 december 2007. För ytterligare information om styrelseledamöters oberoende se avsnittet Styrelsen på sidan 93. För information om ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare se not 8 på sidan 61.