Securitas årsredovisning 2007

Olof Bengtsson f 1961 Finansdirektör
Aktier i Securitas: 26.756 B-aktier.

Olof Bengtsson är ansvarig för Corporate Finance, Treasury och Risk/insurance-funktionerna på koncernnivå. Han kom till koncernen 1993 som koncernens treasurer och har varit ansvarig för Corporate Finance-funktionen sedan 1999. Olof har också haft befattningar inom treasury och corporate finance i Atlas Copco-koncernen 1985–1987 och i STORA-koncernen 1988–1993. Olof har en civilekonomexamen från Handels-högskolan i Stockholm, 1985.
Alf Göransson f 1957 VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas-koncernen
Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.

Alf Göranssons tidigare karriär inkluderar befattningar som koncernchef i NCC AB 2001–2007, koncernchef i Svedala Industri AB 2000–2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998–2000 och VD i Swedish Rail Systems AB i Scancemkoncernen 1993–1998. Alf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola, LTH samt styrelseledamot i Axel Johnson Inc., USA.
Bart Adam f 1965 Operativ chef, Security Services Europe
Aktier i Securitas: 4.500 B-aktier.

Bart har med sig över 15 års erfarenhet av säkerhetsbranschen till Securitas. 1988 kom han till Securis-koncernen i Belgien (AviaPartner) som controller och har sedan dess arbetat i olika finansfunktioner och operativa funktioner. Han blev platschef 1993 och områdeschef 1995. Efter Securitas förvärv av Securis 1999 blev Bart ekonomichef för Securitas Belgium 2000. Två år senare, 2002, utsågs han till controller i divisionen Security Services Europe. Bart har en ingenjörs-examen med ekonomisk inriktning, specialiserad på kvantitativ, tillämpad ekonomi och IT, från universitetet i Leuven. Efter universitetet började han 1987 arbeta på ett försäkringsbolag och 1998–2000 hos PricewaterhouseCoopers. Han har även arbetat i Hamburg i Tyskland för AviaPartner.
Gisela Lindstrand f 1962 Kommunikationsdirektör
Aktier i Securitas: 1.000 B-aktier.

Gisela Lindstand, som har en examen i statsvetenskap från Uppsala universitet har en bred erfarenhet av företags- och samhällskommunikation i en rad branscher. Hon kom till Securitas, i april 2007, från läkemedelsföretaget Pfizer AB, där hon var direktör för samhällskontakter 2004–2007. Innan dess var hon chef för mediarelationer hos byggföretaget NCC AB, 2001-2004 och 1996–2001 informationsdirektör hos SABO AB, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Åren 1989–1996 var Gisela pressansvarig och politisk rådgivare till den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Innan dess var hon journalist.
Morten Rønning f 1960 Chef, Mobile
Aktier i Securitas: 130.837 B-aktier.

Morten Rønning har varit i företaget i 22 år. Han kom till Securitas 1985 som arbetsledare för Security Services i Stavanger, Norge, efter fem år vid militärpolisen. 1990 blev han områdeschef för den sydvästra regionen i Norge och därefter VD för Securitas AS i Norge. 2004 blev Morten vice VD i Security Services Europe, efter att ha varit VD för Security Services UK and Ireland i två år.
Bengt Gustafson f 1949 Chefsjurist
Aktier i Securitas: 0.

Bengt Gustafsons tidigare karriär inkluderar befattningar som Chief Legal Officer i Metso Minerals och Chief Legal Counsel hos Svedala Industri AB. Han har även arbetet i Frankrike med motsvarande befattning. Utöver sin svenska juristexamen har Bengt en Master of Law-examen från University of California, Berkeley, USA. Övriga uppdrag: Bengt var ordförande i European Company Lawyers Association, med säte i Bryssel, åren 2004–2007.
Tore K. Nilsen f 1956 Divisionschef, Security Services Europe
Aktier i Securitas: 223.479 B-aktier

Tore K. Nilsen anställdes i Securitas som försäljningsrepresentant för Securitas Services i Stavanger, Norge, efter åtta år som polis. Han har examen från Den Norske Stats Politiskole. Tore har varit i företaget i 21 år. 1988 utsågs han till platschef för Stavanger-kontoret, där han stannade i ett år innan han blev områdeschef, först för Rogaland och senare för Oslo. Innan Tore blev divisionschef för Security Services Europe var han VD för Securitas AS i Norge i fem år.
William Barthelemy f 1954 Operativ chef, Security Services North America
Aktier i Securitas: 17.000 B-aktier. William Barthelemy har nära 31 års erfarenhet av branschen. Med en akademisk examen i kriminologi från Indiana University of Pennsylvania började Bill sin karriär som utredare innan han övergick till säkerhetsavdelningen efter två år. Han har varit verksam inom många områden, som bland annat planering och operativ ledning samt varit platschef, operativ regionchef, och regionchef. Med Bill tillförs ytterligare kundfokus till koncernledningen. Bill är aktiv medlem i American Society of Industrial Security och National Association of Chiefs of Police.
Lucien Meeus f 1947 Chef, Alert Services
Aktier i Securitas: 0.

Lucien Meeus har en ingenjörsexamen från Mechelen (Belgien) 1970 och en påbyggnadsutbildning i företagsekonomi vid UFSIA, Antwerpen (Belgien) och IMD, Lausanne (Schweiz). Han har arbetat inom telekom- och pipelinesektorerna, exempelvis som fabrikschef, kommersiell direktör och divisionschef hos Raychem Corporation (numera Tyco) och TD Williamson. Hans ansvarsområden täckte Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Nordafrika. 1997 kom Lucien till säkerhets-industrin. Då startade han Belgacom Alert Services på uppdrag av den ledande belgiska telekomoperatören. Lucien ledde företaget, specialiserat på larmövervakning, först in i en joint venture med Securitas Direct 2002 och därefter till att bli ett helägt dotterbolag till Securitas AB i januari 2005.
Jan Lindström f 1966 Ekonomidirektör
Aktier i Securitas: 2.500 B-aktier.

Jan Lindström kom till Securitas 1999 som controller för koncernens treasury i Dublin. 2003 utsågs han till chef för koncernens rapporterings-funktion vid huvudkontoret i Stockholm. Jan har en civilekonomexamen från Uppsala universitet i Sverige och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor vid PricewaterhouseCoopers mellan 1991 och 1999.
Santiago Galaz f 1959 Divisionschef, Security Services North America
Aktier i Securitas: 50.000 B-aktier.

Santiago Galaz har varit verksam i säkerhetsbranschen i mer än 21 år. Han började hos Securitas 1995 som VD för Security Services i Spanien, efter 12 år hos Eulen Group, ett av de största tjänsteföretagen i Spanien. 1997 utsågs han till landschef för Security Services, Systems och Cash Handling Services i Spanien, för att därefter bli divisionschef för Cash Handling Services Europe. Han utsågs till divisionschef för Security Services North America i mars 2003.
Förändringar under 2008
Bart Adam har utsetts till ny divisionschef för Security Services Europe. Han kommer att tillträda befattningen i början av sommaren 2008, när Tore K. Nilsen lämnar företaget. Erik-Jan Jansen har utsetts till ny operativ chef i divisionen Security Services Europe och kommer att tillträda under sommaren 2008. Erik-Jan kommer också att ingå i koncernledningen. Lars Blecko tillträdde befattningen som VD i Loomis AB 1 februari 2008.
 
Olof Bengtsson f 1961 Finansdirektör
Aktier i Securitas: 26.756 B-aktier.

Olof Bengtsson är ansvarig för Corporate Finance, Treasury och Risk/insurance-funktionerna på koncernnivå. Han kom till koncernen 1993 som koncernens treasurer och har varit ansvarig för Corporate Finance-funktionen sedan 1999. Olof har också haft befattningar inom treasury och corporate finance i Atlas Copco-koncernen 1985–1987 och i STORA-koncernen 1988–1993. Olof har en civilekonomexamen från Handels-högskolan i Stockholm, 1985.
 
Alf Göransson f 1957 VD i Securitas AB och koncernchef i Securitas-koncernen
Aktier i Securitas: 30.000 B-aktier.

Alf Göranssons tidigare karriär inkluderar befattningar som koncernchef i NCC AB 2001–2007, koncernchef i Svedala Industri AB 2000–2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998–2000 och VD i Swedish Rail Systems AB i Scancemkoncernen 1993–1998. Alf har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lunds Tekniska Högskola, LTH samt styrelseledamot i Axel Johnson Inc., USA.
 
Bart Adam f 1965 Operativ chef, Security Services Europe
Aktier i Securitas: 4.500 B-aktier.

Bart har med sig över 15 års erfarenhet av säkerhetsbranschen till Securitas. 1988 kom han till Securis-koncernen i Belgien (AviaPartner) som controller och har sedan dess arbetat i olika finansfunktioner och operativa funktioner. Han blev platschef 1993 och områdeschef 1995. Efter Securitas förvärv av Securis 1999 blev Bart ekonomichef för Securitas Belgium 2000. Två år senare, 2002, utsågs han till controller i divisionen Security Services Europe. Bart har en ingenjörs-examen med ekonomisk inriktning, specialiserad på kvantitativ, tillämpad ekonomi och IT, från universitetet i Leuven. Efter universitetet började han 1987 arbeta på ett försäkringsbolag och 1998–2000 hos PricewaterhouseCoopers. Han har även arbetat i Hamburg i Tyskland för AviaPartner.
 
 
Gisela Lindstrand f 1962 Kommunikationsdirektör
Aktier i Securitas: 1.000 B-aktier.

Gisela Lindstand, som har en examen i statsvetenskap från Uppsala universitet har en bred erfarenhet av företags- och samhällskommunikation i en rad branscher. Hon kom till Securitas, i april 2007, från läkemedelsföretaget Pfizer AB, där hon var direktör för samhällskontakter 2004–2007. Innan dess var hon chef för mediarelationer hos byggföretaget NCC AB, 2001-2004 och 1996–2001 informationsdirektör hos SABO AB, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation. Åren 1989–1996 var Gisela pressansvarig och politisk rådgivare till den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Innan dess var hon journalist.
 
Morten Rønning f 1960 Chef, Mobile
Aktier i Securitas: 130.837 B-aktier.

Morten Rønning har varit i företaget i 22 år. Han kom till Securitas 1985 som arbetsledare för Security Services i Stavanger, Norge, efter fem år vid militärpolisen. 1990 blev han områdeschef för den sydvästra regionen i Norge och därefter VD för Securitas AS i Norge. 2004 blev Morten vice VD i Security Services Europe, efter att ha varit VD för Security Services UK and Ireland i två år.

Sida 105

 
 
Bengt Gustafson f 1949 Chefsjurist
Aktier i Securitas: 0.

Bengt Gustafsons tidigare karriär inkluderar befattningar som Chief Legal Officer i Metso Minerals och Chief Legal Counsel hos Svedala Industri AB. Han har även arbetet i Frankrike med motsvarande befattning. Utöver sin svenska juristexamen har Bengt en Master of Law-examen från University of California, Berkeley, USA. Övriga uppdrag: Bengt var ordförande i European Company Lawyers Association, med säte i Bryssel, åren 2004–2007.
 
Tore K. Nilsen f 1956 Divisionschef, Security Services Europe
Aktier i Securitas: 223.479 B-aktier

Tore K. Nilsen anställdes i Securitas som försäljningsrepresentant för Securitas Services i Stavanger, Norge, efter åtta år som polis. Han har examen från Den Norske Stats Politiskole. Tore har varit i företaget i 21 år. 1988 utsågs han till platschef för Stavanger-kontoret, där han stannade i ett år innan han blev områdeschef, först för Rogaland och senare för Oslo. Innan Tore blev divisionschef för Security Services Europe var han VD för Securitas AS i Norge i fem år.
 
William Barthelemy f 1954 Operativ chef, Security Services North America
Aktier i Securitas: 17.000 B-aktier. William Barthelemy har nära 31 års erfarenhet av branschen. Med en akademisk examen i kriminologi från Indiana University of Pennsylvania började Bill sin karriär som utredare innan han övergick till säkerhetsavdelningen efter två år. Han har varit verksam inom många områden, som bland annat planering och operativ ledning samt varit platschef, operativ regionchef, och regionchef. Med Bill tillförs ytterligare kundfokus till koncernledningen. Bill är aktiv medlem i American Society of Industrial Security och National Association of Chiefs of Police.
 
 
Lucien Meeus f 1947 Chef, Alert Services
Aktier i Securitas: 0.

Lucien Meeus har en ingenjörsexamen från Mechelen (Belgien) 1970 och en påbyggnadsutbildning i företagsekonomi vid UFSIA, Antwerpen (Belgien) och IMD, Lausanne (Schweiz). Han har arbetat inom telekom- och pipelinesektorerna, exempelvis som fabrikschef, kommersiell direktör och divisionschef hos Raychem Corporation (numera Tyco) och TD Williamson. Hans ansvarsområden täckte Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Nordafrika. 1997 kom Lucien till säkerhets-industrin. Då startade han Belgacom Alert Services på uppdrag av den ledande belgiska telekomoperatören. Lucien ledde företaget, specialiserat på larmövervakning, först in i en joint venture med Securitas Direct 2002 och därefter till att bli ett helägt dotterbolag till Securitas AB i januari 2005.
 
Jan Lindström f 1966 Ekonomidirektör
Aktier i Securitas: 2.500 B-aktier.

Jan Lindström kom till Securitas 1999 som controller för koncernens treasury i Dublin. 2003 utsågs han till chef för koncernens rapporterings-funktion vid huvudkontoret i Stockholm. Jan har en civilekonomexamen från Uppsala universitet i Sverige och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor vid PricewaterhouseCoopers mellan 1991 och 1999.
 
Santiago Galaz f 1959 Divisionschef, Security Services North America
Aktier i Securitas: 50.000 B-aktier.

Santiago Galaz har varit verksam i säkerhetsbranschen i mer än 21 år. Han började hos Securitas 1995 som VD för Security Services i Spanien, efter 12 år hos Eulen Group, ett av de största tjänsteföretagen i Spanien. 1997 utsågs han till landschef för Security Services, Systems och Cash Handling Services i Spanien, för att därefter bli divisionschef för Cash Handling Services Europe. Han utsågs till divisionschef för Security Services North America i mars 2003.
 
Förändringar under 2008
Bart Adam har utsetts till ny divisionschef för Security Services Europe. Han kommer att tillträda befattningen i början av sommaren 2008, när Tore K. Nilsen lämnar företaget. Erik-Jan Jansen har utsetts till ny operativ chef i divisionen Security Services Europe och kommer att tillträda under sommaren 2008. Erik-Jan kommer också att ingå i koncernledningen. Lars Blecko tillträdde befattningen som VD i Loomis AB 1 februari 2008.