Securitas årsredovisning 2007

Säkerhet utan gränser för bilhandeln
I Tyskland visar bilhandlarna ofta sina bilar utomhus, på öppna områden och det ställer krav på säkerheten. Securitas har kartlagt bilhandelns säkerhetsbehov och utvecklat ett flexibelt säkerhetsprogram som sparar både tid och pengar.
Bilhandeln är en bransch som kräver säkerhetslösningar som är utformade så att de skyddar fordonen, men som samtidigt gör dem lättillgängliga för potentiella köpare. ”Staket och andra skyddsbarriärer är inte något alternativ i vår bransch. Vi vill att kunderna fritt ska kunna se och känna på bilarna vi ställer ut”, säger Timm Moll, VD för Autohaus Moll. ”Därför behövde vi utveckla en lösning som kunde skydda fordonen utan att försvåra för potentiella köpare.”
Det händer att objudna gäster tar sig in på nätterna och stjäl utrustning, som aluminium-fälgar, backspeglar, navigationssystem, stereoanläggningar, baklyktor och till och med krockkuddar. Eftersom bilhandel kräver så stor plats har det visat sig ineffektivt och inte särskilt vettigt ur ekonomisk synvinkel att använda sig av extern videoövervakning.
En branschundersökning som genomfördes av Securitas visade att den enda tänkbara lösningen var ett system som kunde anpassas till försäljningsprocessen och som kunde användas på ett mobilt sätt, utan geografisk begränsning. För att en bilhandlare ska vara helt skyddad krävs att hela parkeringen, visningsrummet, de enskilda bilarna och alla bilnycklarna täcks. När den detaljerade säkerhetslösningen utvecklades stod det klart att den teknik som krävdes inte fanns på marknaden ännu. För att lösa detta samarbetade Securitas Mobile med en elektroniktillverkare som bidrog med sakkunskaper och lösningar.
Det tekniska systemet bygger på ett fordons-larm som monteras på bilrutan och sedan aktiveras. Rörelser i och runt fordonet sätter igång ett förprogrammerat akustiskt larm. Alla larm överförs till Securitas larmcentral och en väktare på Securitas rycker ut enligt en fastställd åtgärdsplan.
Det andra stora problemet för bilhandlarna var att hålla reda på bilnycklarna. Det behovet löstes genom ett kassaskåp med ”Key Control”. Varje nyckel registreras elektroniskt i kassaskåpet. Medarbetarna registreras genom ett elektroniskt kombinationslås på ytterdörren och när en nyckel tas ut registreras det elektroniskt.
”Nu kan jag förvara bilnycklarna säkert, jag vet alltid vilken medarbetare som har tagit vilken nyckel och när han eller hon gjorde det. De här förändringarna innebär enorma fördelar eftersom de sparar oss handlare mycket pengar. Nu slipper vi ägna tid åt att leta efter bilnycklarna och personalen kommer att vara mer noga med nycklar som de tagit ut. Kostnaderna för att byta lås på grund av att nycklarna försvunnit sjönk till noll under testperioden”, säger Timm Moll.
”Staket och andra skyddsbarriärer är inte något alternativ i vår bransch. ”Därför behövde vi utveckla en lösning som kunde skydda fordonen utan att försvåra för potentiella köpare.”
Timm Moll, VD, Autohaus Moll.
Track and trace över hela Europa
För tre år sedan försvann över 450.000 bilar från Europas gator och återfanns aldrig. Idag är chansen att få tillbaka en stulen bil 90 procent. Securitas erbjuder en tjänst som spårar stulna bilar i 20 länder i Europa.
Track and trace-systemen sprids snabbt. Idag är över 25.000 fordon i Europa anslutna till Securitas och bolaget registrerar cirka 500 nya fordon varje månad. Bland transportföretagen ökar också intresset för att skydda attraktivt gods genom spårningsutrustning inne i lasten. Lastbilstillverkaren Volvo Trucks har gått ett steg längre och kompletterat sitt eget fleet management-system, Dynafleet, med track and trace-systemet. Dynafleet hjälper förarna ute på vägarna och inkluderar bland annat funktioner som övervakning av var fordonen befinner sig, bränsleförbrukning, meddelanden, förartider och serviceintervaller.
”Det saknades en funktion i vårt mycket omfattande erbjudande, och det var en solid säkerhetsfunktion”, säger Product Support Manager Pascal Claes på Volvo Trucks, Belgien. ”Förarna är ofta tvungna att stanna på isolerade parkeringsplatser eller längs vägarna för att ta en schemalagd rast. Idag blir det dessutom allt vanligare med lastbilskapningar, även mitt på ljusa dagen. Både lastbilen och lasten är åtråvärda”.
”När vi undersökte möjligheterna vände vi oss till Securitas som redan hade lyckats överföra annan track and trace-teknik till sitt nätverk. Securitas har dessutom den bästa täckningen när det gäller larmcentraler i Europa och den sakkunskap som krävs.”
Volvo Trucks kunder ville ha ett säkerhets-system som skyddade föraren, lasten och lastbilen, förklarar Pascal Claes. För att uppfylla dessa behov anslöts Securitas system till det befintliga fleet management-systemet.
I en krissituation kan föraren trycka på en knapp i bilen och larmet överförs då till Alert Services högsäkerhetscentral för larmmottagning i Bryssel. Här kan operatörer, som är utbildade i krishantering, bestämma fordonets position med hjälp av satellitövervakning och mobiltelefonteknik och omgående larma lokala myndigheter.
Idag finns det flera spårningstekniker och serviceleverantörer på marknaden. För Securitas blir nästa steg att styra in branschen mot en gemensam teknisk plattform. Att enas om en gemensam plattform kommer sannolikt att underlättas i takt med att övervaknings-utrustning och övervakningstjänster allt mer blir standard. 2011 ska alla europeiska fordon vara försedda med övervakningsutrustning enligt Europeiska Unionens ecall-initiativ.
”Vi ville komplettera vårt fleet management-system, Dynafleet, med en säkerhetsfunktion för att öka säkerheten för våra kunder. När vi undersökte möjligheterna vände vi oss till Securitas som redan hade lyckats överföra annan track and traceteknik till sitt nätverk.”
Pascal Claes, Product Support Manager, Volvo Trucks.
Säkerhet utan gränser för bilhandeln
 
I Tyskland visar bilhandlarna ofta sina bilar utomhus, på öppna områden och det ställer krav på säkerheten. Securitas har kartlagt bilhandelns säkerhetsbehov och utvecklat ett flexibelt säkerhetsprogram som sparar både tid och pengar.
 
Bilhandeln är en bransch som kräver säkerhetslösningar som är utformade så att de skyddar fordonen, men som samtidigt gör dem lättillgängliga för potentiella köpare. ”Staket och andra skyddsbarriärer är inte något alternativ i vår bransch. Vi vill att kunderna fritt ska kunna se och känna på bilarna vi ställer ut”, säger Timm Moll, VD för Autohaus Moll. ”Därför behövde vi utveckla en lösning som kunde skydda fordonen utan att försvåra för potentiella köpare.”
 
Det händer att objudna gäster tar sig in på nätterna och stjäl utrustning, som aluminium-fälgar, backspeglar, navigationssystem, stereoanläggningar, baklyktor och till och med krockkuddar. Eftersom bilhandel kräver så stor plats har det visat sig ineffektivt och inte särskilt vettigt ur ekonomisk synvinkel att använda sig av extern videoövervakning.
 
En branschundersökning som genomfördes av Securitas visade att den enda tänkbara lösningen var ett system som kunde anpassas till försäljningsprocessen och som kunde användas på ett mobilt sätt, utan geografisk begränsning. För att en bilhandlare ska vara helt skyddad krävs att hela parkeringen, visningsrummet, de enskilda bilarna och alla bilnycklarna täcks. När den detaljerade säkerhetslösningen utvecklades stod det klart att den teknik som krävdes inte fanns på marknaden ännu. För att lösa detta samarbetade Securitas Mobile med en elektroniktillverkare som bidrog med sakkunskaper och lösningar.
 
Det tekniska systemet bygger på ett fordons-larm som monteras på bilrutan och sedan aktiveras. Rörelser i och runt fordonet sätter igång ett förprogrammerat akustiskt larm. Alla larm överförs till Securitas larmcentral och en väktare på Securitas rycker ut enligt en fastställd åtgärdsplan.
 
Det andra stora problemet för bilhandlarna var att hålla reda på bilnycklarna. Det behovet löstes genom ett kassaskåp med ”Key Control”. Varje nyckel registreras elektroniskt i kassaskåpet. Medarbetarna registreras genom ett elektroniskt kombinationslås på ytterdörren och när en nyckel tas ut registreras det elektroniskt.
 
”Nu kan jag förvara bilnycklarna säkert, jag vet alltid vilken medarbetare som har tagit vilken nyckel och när han eller hon gjorde det. De här förändringarna innebär enorma fördelar eftersom de sparar oss handlare mycket pengar. Nu slipper vi ägna tid åt att leta efter bilnycklarna och personalen kommer att vara mer noga med nycklar som de tagit ut. Kostnaderna för att byta lås på grund av att nycklarna försvunnit sjönk till noll under testperioden”, säger Timm Moll.

Sida 15

 
Track and trace över hela Europa
 
För tre år sedan försvann över 450.000 bilar från Europas gator och återfanns aldrig. Idag är chansen att få tillbaka en stulen bil 90 procent. Securitas erbjuder en tjänst som spårar stulna bilar i 20 länder i Europa.
 
Track and trace-systemen sprids snabbt. Idag är över 25.000 fordon i Europa anslutna till Securitas och bolaget registrerar cirka 500 nya fordon varje månad. Bland transportföretagen ökar också intresset för att skydda attraktivt gods genom spårningsutrustning inne i lasten. Lastbilstillverkaren Volvo Trucks har gått ett steg längre och kompletterat sitt eget fleet management-system, Dynafleet, med track and trace-systemet. Dynafleet hjälper förarna ute på vägarna och inkluderar bland annat funktioner som övervakning av var fordonen befinner sig, bränsleförbrukning, meddelanden, förartider och serviceintervaller.
 
”Det saknades en funktion i vårt mycket omfattande erbjudande, och det var en solid säkerhetsfunktion”, säger Product Support Manager Pascal Claes på Volvo Trucks, Belgien. ”Förarna är ofta tvungna att stanna på isolerade parkeringsplatser eller längs vägarna för att ta en schemalagd rast. Idag blir det dessutom allt vanligare med lastbilskapningar, även mitt på ljusa dagen. Både lastbilen och lasten är åtråvärda”.
 
”När vi undersökte möjligheterna vände vi oss till Securitas som redan hade lyckats överföra annan track and trace-teknik till sitt nätverk. Securitas har dessutom den bästa täckningen när det gäller larmcentraler i Europa och den sakkunskap som krävs.”
 
Volvo Trucks kunder ville ha ett säkerhets-system som skyddade föraren, lasten och lastbilen, förklarar Pascal Claes. För att uppfylla dessa behov anslöts Securitas system till det befintliga fleet management-systemet.
 
I en krissituation kan föraren trycka på en knapp i bilen och larmet överförs då till Alert Services högsäkerhetscentral för larmmottagning i Bryssel. Här kan operatörer, som är utbildade i krishantering, bestämma fordonets position med hjälp av satellitövervakning och mobiltelefonteknik och omgående larma lokala myndigheter.
 
Idag finns det flera spårningstekniker och serviceleverantörer på marknaden. För Securitas blir nästa steg att styra in branschen mot en gemensam teknisk plattform. Att enas om en gemensam plattform kommer sannolikt att underlättas i takt med att övervaknings-utrustning och övervakningstjänster allt mer blir standard. 2011 ska alla europeiska fordon vara försedda med övervakningsutrustning enligt Europeiska Unionens ecall-initiativ.