Securitas årsredovisning 2007

Divisionerna
Security Services North America, sidan 38.
Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i USA, Kanada och Mexiko. I USA är divisionen uppdelad på 17 affärsenheter: en organisation för nationella och globala kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade regioner (fordonsindustrin, den offentliga sektorn och energisektorn). Kanada och Mexiko utgör egna regioner och därutöver ingår Pinkerton Consulting & Investigations. Totalt omfattar verksamheten drygt 600 platskontor och har mer än 100.000 anställda. Security Services North Americas tjänsteutbud omfattar alla segment i de flesta branscher.
Marknadsandel: 16 procent.
Security Services Europe, sidan 40.
Securitas europeiska bevakningsverksamhet består av Security Services Europe, som erbjuder specialiserade bevakningstjänster för stora och medelstora kunder i 20 länder, och Aviation som erbjuder flygplats-säkerhet i nio länder. Organisationen har över 800 platskontor och mer än 100.000 anställda. Kundernas verksamhet omfattar allt från finansiell verksamhet, detaljhandel, energibolag, sjukvård och offentlig sektor till speciella evenemang. Inom Aviation erbjuds specialisttjänster till flygplatser, flygplatsrelaterad verksamhet och flygbolag.
Marknadsandel, existerande marknader: 18 procent.
Mobile and Monitoring, sidan 42.
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag, såsom rondbevakning och utryckningar. Mobile har verksamhet i elva länder i Europa med 8.600 anställda och 274 platskontor. Monitoring erbjuder elektroniska larmövervakningstjänster under varumärket Alert Services till både hushåll och företag. Alert Services erbjuder även en integrerad GPS-tjänst, track and trace, som täcker praktiskt taget hela EU. Alert Services har larmcentraler i åtta länder i Europa och 700 anställda. Marknadsandel, existerande marknader: 22 procent.
Loomis, sidan 44.
Loomis erbjuder ett komplett utbud av integrerade lösningar för värdehantering och har en stark marknadsposition i USA och Västeuropa. Företagets tjänster riktar sig främst till banker och detaljhandelsföretag. Loomis erbjuder sina kunder en säker och effektiv service för kontanthantering. Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster. Totalt har Loomis över 440 platskontor och nästan 21.000 anställda i Västeuropa och USA.
Marknadsandel, existerande marknader: 20 procent.
Koncernen 1
1 Inklusive Övrigt och Elimineringar.
2007 i sammandrag
Under år 2007 visade divisionerna inom Security Services fortsatt god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler, medan Loomis tyngdes av svårigheter framför allt i Storbritannien. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i augusti 2007 och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Strategins tre huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad grad av kundsegmentering; expansion av Mobile and Monitoring-organisationen; och en ökad global närvaro. Securitas har två nya finansiella mål: en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent och ett fritt kassaflöde i relation till netto-skuld om minst 0,20.
 • Ny VD och ledningsgrupp på plats.
 • Stabil organisk tillväxt och rörelsemarginal i divisionerna inom Security Services.
 • Rörelsen i Loomis Cash Management (LCM) UK Ltd., en del av Loomis, såldes till Vaultex UK Ltd. i november 2007.
 • Den totala försäljningen uppgick till 62.908 MSEK (60.523).
 • Resultat före skatt uppgick till 1.397 MSEK (883).
 • Nettoresultat efter skatt uppgick till 526 MSEK (513).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,41).
 • Vinst per aktie före jämförelsestörande poster och nedskrivning av goodwill var 4,78 SEK (6,00). Justerat även för utredningskostnader rörande LCM och Note Circulation Rules (NCS), men inte för rörelseförlusterna i LCM-verksamheten, var vinsten per aktie 5,36 SEK, vilket Securitas anser vara den relevanta utgångspunkten för framtida resultatjämförelser.
 • Total påverkan av nedskrivning av goodwill och jämförelsestörande poster uppgick till –1.068 MSEK (–2.060).
 • Föreslagen utdelning är 3,10 SEK (3,10). Den totala utdelningen uppgår till 47 procent av det fria kassaflödet, vilket är i linje med den utdelningsnivå som Securitas ska kunna upprätthålla.
Finansiella nyckeltal      
MSEK 2007 2006 2005
Försäljning 62.908 60.523 58.201
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 4
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182 3.591 3.526
Rörelsemarginal, % 5,1 5,9 6,1
Reell förändring, % –8 4 5
Resultat före skatt, jämförelsestörande poster samt nedskrivning av goodwill 2.465 2.943 2.992
Reell förändring, % –12 4 8
Resultat före skatt 1.397 883 2.841
Reell förändring, % 72 –67 4
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 526 513 2.158
Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 1 4,78 6,00 6,32
Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter (SEK) 1 1,44 1,41 5,91
1 För uträkningen av vinst per aktie, har nedskrivningen av goodwill beaktats genom att återläggas.      
Vinst per aktie är beräknad före utspädning.      
Divisionerna
 
Security Services North America, sidan 38.
Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i USA, Kanada och Mexiko. I USA är divisionen uppdelad på 17 affärsenheter: en organisation för nationella och globala kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade regioner (fordonsindustrin, den offentliga sektorn och energisektorn). Kanada och Mexiko utgör egna regioner och därutöver ingår Pinkerton Consulting & Investigations. Totalt omfattar verksamheten drygt 600 platskontor och har mer än 100.000 anställda. Security Services North Americas tjänsteutbud omfattar alla segment i de flesta branscher.
Marknadsandel: 16 procent.
 
 
Security Services Europe, sidan 40.
Securitas europeiska bevakningsverksamhet består av Security Services Europe, som erbjuder specialiserade bevakningstjänster för stora och medelstora kunder i 20 länder, och Aviation som erbjuder flygplats-säkerhet i nio länder. Organisationen har över 800 platskontor och mer än 100.000 anställda. Kundernas verksamhet omfattar allt från finansiell verksamhet, detaljhandel, energibolag, sjukvård och offentlig sektor till speciella evenemang. Inom Aviation erbjuds specialisttjänster till flygplatser, flygplatsrelaterad verksamhet och flygbolag.
Marknadsandel, existerande marknader: 18 procent.
 
 
Mobile and Monitoring, sidan 42.
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag, såsom rondbevakning och utryckningar. Mobile har verksamhet i elva länder i Europa med 8.600 anställda och 274 platskontor. Monitoring erbjuder elektroniska larmövervakningstjänster under varumärket Alert Services till både hushåll och företag. Alert Services erbjuder även en integrerad GPS-tjänst, track and trace, som täcker praktiskt taget hela EU. Alert Services har larmcentraler i åtta länder i Europa och 700 anställda. Marknadsandel, existerande marknader: 22 procent.
 
 
Loomis, sidan 44.
Loomis erbjuder ett komplett utbud av integrerade lösningar för värdehantering och har en stark marknadsposition i USA och Västeuropa. Företagets tjänster riktar sig främst till banker och detaljhandelsföretag. Loomis erbjuder sina kunder en säker och effektiv service för kontanthantering. Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster. Totalt har Loomis över 440 platskontor och nästan 21.000 anställda i Västeuropa och USA.
Marknadsandel, existerande marknader: 20 procent.
 
 
Koncernen 1
 
1 Inklusive Övrigt och Elimineringar.

Sida 5

 
2007 i sammandrag
 
Under år 2007 visade divisionerna inom Security Services fortsatt god organisk försäljningstillväxt och stabila rörelsemarginaler, medan Loomis tyngdes av svårigheter framför allt i Storbritannien. Securitas affärsstrategi för framtiden lanserades i augusti 2007 och introducerades i koncernen under andra halvan av året. Strategins tre huvuddelar är: en högre grad av specialisering i tjänsteutbudet, framdriven av en ökad grad av kundsegmentering; expansion av Mobile and Monitoring-organisationen; och en ökad global närvaro. Securitas har två nya finansiella mål: en årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent och ett fritt kassaflöde i relation till netto-skuld om minst 0,20.
 
 • Ny VD och ledningsgrupp på plats.
 • Stabil organisk tillväxt och rörelsemarginal i divisionerna inom Security Services.
 • Rörelsen i Loomis Cash Management (LCM) UK Ltd., en del av Loomis, såldes till Vaultex UK Ltd. i november 2007.
 • Den totala försäljningen uppgick till 62.908 MSEK (60.523).
 • Resultat före skatt uppgick till 1.397 MSEK (883).
 • Nettoresultat efter skatt uppgick till 526 MSEK (513).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,44 SEK (1,41).
 
 • Vinst per aktie före jämförelsestörande poster och nedskrivning av goodwill var 4,78 SEK (6,00). Justerat även för utredningskostnader rörande LCM och Note Circulation Rules (NCS), men inte för rörelseförlusterna i LCM-verksamheten, var vinsten per aktie 5,36 SEK, vilket Securitas anser vara den relevanta utgångspunkten för framtida resultatjämförelser.
 • Total påverkan av nedskrivning av goodwill och jämförelsestörande poster uppgick till –1.068 MSEK (–2.060).
 • Föreslagen utdelning är 3,10 SEK (3,10). Den totala utdelningen uppgår till 47 procent av det fria kassaflödet, vilket är i linje med den utdelningsnivå som Securitas ska kunna upprätthålla.
 

Finansiella nyckeltal      
MSEK 2007 2006 2005
Försäljning 62.908 60.523 58.201
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 4
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182 3.591 3.526
Rörelsemarginal, % 5,1 5,9 6,1
Reell förändring, % –8 4 5
Resultat före skatt, jämförelsestörande poster samt nedskrivning av goodwill 2.465 2.943 2.992
Reell förändring, % –12 4 8
Resultat före skatt 1.397 883 2.841
Reell förändring, % 72 –67 4
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 526 513 2.158
Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 1 4,78 6,00 6,32
Vinst per aktie, kvarvarande verksamheter (SEK) 1 1,44 1,41 5,91
1 För uträkningen av vinst per aktie, har nedskrivningen av goodwill beaktats genom att återläggas.      
Vinst per aktie är beräknad före utspädning.